Terms and Conditions

The NLdigital terms and Conditions, filed with the Dutch court Midden-Nederland, location Utrecht, apply to all our offers and contracts. At your request we will send you these terms and conditions free of charge."

Ondanks beveiligingsmaatregelen is het nog steeds mogelijk dat apparaten geïnfecteerd of aangetast worden door malware of op een andere manier. Diktio Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met aantasting of infectie van de apparaten door malware of anderszins.

Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.