Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.”

Ondanks beveiligingsmaatregelen is het nog steeds mogelijk dat apparaten geïnfecteerd of aangetast worden door malware of op een andere manier. Diktio Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met aantasting of infectie van de apparaten door malware of anderszins.

Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.