Synology Encryptie Gedeelde Map

Synology Encryptie Gedeelde Map

Diktio Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade, van welke aard ook, die verband houdt met het instellen van Synology Encryptie Gedeelde Map. 

Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
De inhoud van dit bericht is voor uw eigen verantwoordelijkheid. De te volgen stappen voor het instellen van Synology Encryptie Gedeelde map moet u zelf controleren op juistheid, bijvoorbeeld op de Synology Website. Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden en sleutels buiten de NAS bewaard en dat u een back-up heeft van de wachtwoorden en sleutels. Zonder wachtwoorden en sleutels kunt u de encryptie niet ongedaan maken en heeft u geen toegang meer tot uw data. De wachtwoorden en sleutels dienen dusdanig opgeslagen te worden dat geen toegang verschaft kan worden door onbevoegden. Met de wachtwoorden en sleutels kan de data ontsleuteld worden.
Diktio Solutions als Synology Specialist & Dienstverlener kan helpen met het instellen van Synology Encryptie Gedeelde Map. De verantwoordelijkheid ligt niet bij Diktio Solutions en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade, van welke aard ook, die verband houdt met de Synology Encryptie gedeelde mappen. 
Synology Encryptie Gedeelde Map
Welke voorbereidingen treft u voor Synology Encryptie Gedeelde Map?
 • Check de algemene conditie van de NAS. Volume en harde schijven in orde?
 • Maak voor het instellen van de encryptie een back-up van de data.
 • Check of er genoeg ruimte is. Minimaal de ruimte van de gedeelde map die versleuteld gaat worden. Het proces om te versleutelen controleert zelf ook of er genoeg ruimte is.
 • Zorg voor een USB-disk t.b.v de Key Manager. Controleer of er een back-up taak verwijst naar de USB-disk. Zo ja pas deze dan aan.
 • Maak een plan waar de keys en wachtwoorden te bewaren met in het achterhoofd dat als deze in handen komen van onbevoegden de data ontsleuteld kan worden. Zonder sleutels en wachtwoorden geen toegang meer tot de data.
 • Check of de naam van te coderen bestanden of mappen niet dan dan 143 Engels of 47 Aziatische (CJK) tekens bevat.
Check with terminal command:

Start een SSH verbinding naar de NAS en voer het volgende commando uit in de juiste directory.

1.find /volume1/<gedeelde map>/ -maxdepth 15 | grep -P '\/[^\/]{130,}[^\/]'

\/ looks for a forward slash. A new file/directory name begins here.
[^\/] means: Every character except /
{143,} means: 130 or more occurrences of the preceding token
[^\/] same as above. This excludes all results that don't belong to a file.

2. find . -type f  -iname "*" |awk -F'/' 'length($NF)>=130{print $0}'

Inclusief het pad en naam maar deze is niet van toepassing hier:

find . -type f  -iname "*" |awk  'length($0)>=130{print $0}'

3. find . -regextype posix-egrep -regex ".*[^/]{130}"

Welke stappen moet ik volgen om versleuteling van Synology Gedeelde Map in te stellen?
 • Koppel de externe disk, USB-disk
 • Start Configuratiescherm en ga naar Gedeelde map.
 • Klik Actie, Sleutelbeheerder en configureer naar de USB-disk
 • Onder Sleutelbeheerder klik Configureren en selecteer apparaat uitwerpen na opstarten.
 • Selecteer een gedeelde map en klik bewerken
 • Selecteer deze gedeelde map coderen en kies een sterk wachtwoord. Bewaar het wachtwoord zeer goed want zonder het wachtwoord kan de data niet meer ontsteuteld worden.
 • Selecteer coderingssleutel aan sleutelhanger toevoegen. Codering machinesleutel. Voer wachtwoord in van de Sleutelbeheerder en klik OK op eigen verantwoordelijkheid en beslis zelf om door te gaan. Lees de berichten en waarschuwingen en beslis zelf om door te gaan.
 • De gedeelde map wordt gecodeerd/versleuteld. De duur is afhankelijk van de grootte van de gedeelde folder. Na encryptie wordt automatisch een bestand met extensie key en naam map gedownload. Deze key moet zeer goed bewaard worden en buiten de NAS bewaard waar geen toegang mogelijk is voor onbevoegden. Als er een melding verschijnt over de naam van gecodeerde bestanden of mappen mag niet meer dan 143 Engelse of 47 Aziatische (CJK) tekens bevatten los dat op met bovenstaande commando's.
 • Open de sleutelbeheerder en check of de sleutel toegevoegd is en selecteer koppelen bij opstarten. OK
 • Test nu op drie manieren of je de versleutelde gedeelde map kan ontsleutelen. Met het wachtwoord, de key en de Sleutelbeheeder. Selecteer gedeelde map check icoon niet op slot, codering, ontkoppelen. Icoon is veranderd naar op slot en niet toegankelijk. Selecteer gedeelde map check icoon op slot, codering koppelen, test alle drie de opties door te ontkoppelen en koppelen.
 • Verwijder de USB-disk gekoppeld aan de NAS en bewaar deze op een veilig plek waar geen onbevoegden bij kunnen. Bij elke herstart moet de USB-disk weer gekoppeld worden om automatisch de gedeelde map te ontsleutelen.