Synology Drive Server Bestanden Geïndexeerd

Synology Drive Server Bestanden Geïndexeerd

Voer het volgende commando uit om het aantal geïndexeerde bestanden te vinden.

for v in `find /volume* -maxdepth 0`;do for cs in `find “$v/@synologydrive” -maxdepth 0`;do for v in `find “$cs/@sync/view” -name view-db.sqlite`;do sudo sqlite3 “$v” “select count(*) from node_table”;done;done;done|awk ‘{s+=$1} END {print “Total Count: “s}’