Synology SMB Mount Linux besturingssyteem

Synology SMB Mount op Linux besturingssysteem

In deze Synology post leg ik uit hoe een Synology SMB Mount commando via een terminal uitgevoerd  moet worden om op een Linux besturingssysteem een SMB verbinding te maken met een Synology gedeelde map. Op de Synology NAS is SMB v1 uitgeschakeld vanwege de onveiligheid van deze versie van SMB. Ik heb hieronder de situatie beschreven van de Synology NAS en de gebruikte Linux systemen. Als niet wordt ingelogd als root gebruiker dient het sudo commando gebruikt te worden om het Mount commando uit te voeren voor de SMB verbinding met de Synology NAS.  

Situatie:

Synology NAS versie: DSM 6.1.x

Geïnstalleerde Packages:  Active Directory (AD)

Gebruikers zijn gedefineerd in Active Directory en lokaal op de Synology NAS.

Op de Synology NAS is SMB ingeschakeld. SMB v1 is uitgeschakeld.

Linux operatingssystems: Ubuntu 16.04 en Centos 7

Ubuntu 16.04 LTS:

Hoe maak ik via de terminal een SMB verbinding met de Synology NAS met het Mount commando?

In een terminal sessie als gebruiker root.

Verander eerst naar root gebruiker. 

sudo su - 

Geef het volgende Mount commando om een SMB verbinding te maken met de Synology gedeelde map.

mount -t cifs //<ip address or DNS name Synology NAS>/<Share> /mnt (or other mount point) -o username=<AD user or NAS user>,vers=<2.1 or 3.0>

Om Nautilus op te starten vanuit Gnome GUI voer het volgende commando uit als root.

nautilus

In een terminal sessie als normale gebruiker:

geef het volgende Mount commando om een SMB verbinding te maken met de Synology gedeelde map.

sudo mount -t cifs //<ip address or DNS name Synology NAS>/<Share> /mnt (or other mount point) -o username=<AD user or NAS user>,vers=<2.1 or 3.0>

Om Nautilus op te starten vanuit Gnome GUI voer het volgende commando uit als normale gebruiker in een terminal sessie:

sudo nautilus

Connect from Centos 7

In een terminal sessie als gebruiker root:

Verander eerst naar root gebruiker.

sudo su - of su -

geef het volgende Mount commando om een SMB verbinding te maken met de Synology gedeelde map:

mount -t cifs //<ip address or DNS name Synology NAS>/share -o,user=<AD user or NAS user,domain=<AD netbios domain or other name for NAS users>,vers=<2.1 or 3.0> /mnt (or other mount point)

Om Nautilus op te starten vanuit Gnome GUI voer het volgende commando uit als root.

nautilus

In een terminal sessie als normale gebruiker:

geef het volgende Mount commando om een SMB verbinding te maken met de Synology gedeelde map:

sudo mount -t cifs //<ip address or DNS name Synology NAS>/share -o,user=<AD user or NAS user,domain=<AD netbios domain or other name for NAS users>,vers=<2.1 or 3.0> /mnt (or other mount point)

Om Nautilus op te starten vanuit Gnome GUI voer het volgende commando uit als normale gebruiker.

sudo nautilus