Synology SMB instelling

Synology SMB instellingen

 

SSH connection:

for example admin@server

sudo -i

vi /etc/samba/smb.conf

Under global section:

server signing=mandatory
client signing=mandatory

min protocol=SMB2
max protocol=SMB3

De SMB connectie met macOS wordt gecontroleerd met het volgende commando in een terminal sessie.

Biedt de SMB-server een shares aan;

smbutil lookup <servername>

Is een SMB verbinding aanwezig (smbfs);

mount

Welke versie SMB wordt gebruikt (SMB_version);

smbutil statshares -a

De SMB connectie met Windows 10 wordt gecontroleerd met het volgende commando in een terminal sessie.

net use

check welke versie SMB gebruikt wordt (SMB_version);

PowerShell:

Get-SmbConnection

Get-SmbConnection | Select-Object -Property *