Privacy Policy

Privacy declaration

Diktio Solutions, gevestigd aan G.J. van Marrewijklaan 74, 2552 GV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

G.J. van Marrewijklaan 74
2552 GV Den Haag +31 6 46002707
info@diktiosolutions.eu
website:https://diktiosolutions.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Diktio Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam en tussenvoegsel
- Geslacht voor aanhef (Dhr. of Mevr.)
- Adresgegevens
- Bankrekeningnummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bitdefender Dienstverlening (Joint Controller Arrangement): 

The joint controllers (Bitdefender and Diktio Solutions) are each independently and separately responsible for respecting the GDPR provisions, including lawful processing of personal data, informing Data Subjects about the use of their personal data, securing personal data, and ensuring Data Subjects can exercise their rights.

The following documents refer to the personal data collected:

Document: B Privacy Policy for Bitdefender Business Solutions

Heading 2 Personal data collected

Document D; the collected data are split in two categories:

A. User-related information

B. Technical information

Click below to open the documents:

Gegevens via het Website contactformulier

- SiteOrigin Contact Form Widget, While the SiteOrigin Contact Form widget doesn’t store data, it does handle user submitted data

- naam en e-mail adres via contact formulier. Daarnaast eventuele persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt via het contactformulier

WordPress iThemes Security Plugin op Website 

- IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diktiosolutions.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diktio Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten (bij u af) te leveren
- Diktio Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij baseren ons op de grondslagen;

  • grondslag uitvoering overeenkomst
  • grondslag wettelijke verplichting
  • grondslag toestemming
  • grondslag gerechtvaardigd belang

Bitdefender Dienstverlening (Joint Controller Arrangement): 

The following documents refer to the purpose and legal basis:

Click below to open the documents:

Documents: Bitdefender Business Solutions and GDPR

Voor de Bitdefender Dienstverlening baseren wij ons op de grondslag; noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Gegevens via het Website contactformulier: 

Op grondslag van toestemming

WordPress iThemes Security Plugin op Website:

(IP-adres) Noodzakelijk voor de netwerk- en informatie beveiliging van de Website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diktio Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diktio Solutions) tussen zit. Diktio Solutions gebruikt geen computerprogramma's of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diktio Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van onze administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

het grootboek
de debiteuren- en crediteurenadministratie
de voorraadadministratie
de in- en verkoopadministratie
de loonadministratie

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Voor- en achternaam en tussenvoegsel > 7 jaren > fiscale bewaarplicht en direct marketing

Geslacht voor aanhef (Dhr. of Mevr.) > 7 jaren > fiscale bewaarplicht en direct marketing

Adresgegevens > 7 jaren > fiscale bewaarplicht en direct marketing

Bankrekeningnummer > 7 jaren > fiscale bewaarplicht

Telefoonnummer > 7 jaren > direct marketing

E-mail adres > 7 jaren > direct marketing

Bitdefender Dienstverlening (Joint Controller Arrangement): 

The following documents refer to the information kept:

Click below to open the documents:

Documents: Bitdefender Business Solutions and GDPR

Na beëindiging van de Bitdefender Dienstverlening worden persoonsgegevens door Diktio Solutions bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Website Contactformulier verwerking:

- data wordt tijdelijk opgeslagen voor verwerking Website contactformulier.

WordPress iThemes Security Plugin:

IP-adres > Permanent > Website bescherming (blacklist)

Delen van persoonsgegevens met derden

Diktio Solutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diktio Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Diktio Solutions uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie: Verantwoordelijke (controller)

Naam en jurisdictie: Belastingdienst, Nationale wetgeving

Doel: Wettelijke verplichting

welke gegevens:

Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van onze administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

het grootboek
de debiteuren- en crediteurenadministratie
de voorraadadministratie
de in- en verkoopadministratie
de loonadministratie

Voor- en achternaam en tussenvoegsel

Geslacht voor aanhef (Dhr. of Mevr.)

Adresgegevens

Bankrekeningnummer

e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

verwerkingsovereenkomst:  nvt

Categorie: Verantwoordelijke (joint controller)

Naam en jurisdictie: Bitdefender

Bitdefender may store personal data in European Union countries, as well as in any other jurisdiction which offers adequate level of personal data protection according to European Union standards, such as US companies that are part of the US-EU Privacy Shield

Doel: Informatie- en Netwerkbeveiliging

welke gegevens en verwerkingsovereenkomst:

The following documents refer to the Data Sharing and disclosure:

Click below to open the documents:

Categorie: Verwerker

Naam en jurisdictie: 1Eurohosting

Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden.

Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry.

Doel: Webhosting provider (Website verwerking contactformulier)

welke gegevens:

Contactformulier:

(Bedrijfs)Naam en e-mail adres

verwerkingsovereenkomst: 

klik hier om naar de verwerkingsovereenkomst van 1Eurohosting te gaan

Categorie:  Verwerker (processor)

Naam en jurisdictie: Google GSuite

Scope of Data Protection Legislation

Application of European Legislation. The parties acknowledge and agree that the European Data Protection Legislation will apply to the processing of Customer Personal Data if, for example:

  • (a) the processing is carried out in the context of the activities of an establishment of Customer in the territory of the EEA; and/or
  • (b) the Customer Personal Data is personal data relating to data subjects who are in the EEA and the processing relates to the offering to them of goods or services in the EEA or the monitoring of their behaviour in the EEA.
  • 4.2 Application of Non-European Legislation. The parties acknowledge and agree that Non-European Data Protection Legislation may also apply to the processing of Customer Personal Data.
  • 4.3 Application of Data Processing Amendment. Except to the extent this Data Processing Amendment states otherwise, the terms of this Data Processing Amendment will apply irrespective of whether the European Data Protection Legislation or Non-European Data Protection Legislation applies to the processing of Customer Personal Data.

Customer agrees that Google may, subject to Section 10.2 (Transfers of Data Out of the EEA), store and process Customer Data in the United States and any other country in which Google or any of its Subprocessors maintains facilities.

Doel: Google GSuite, Gmail (e-mail) en Gdrive (back-up)

welke gegevens:

Gsuite (e-mail): Diktio Solutions verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de e-mail. Een e-mail kan persoonsgegevens bevatten zoals e-mail adres en contactgegevens.

- e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

- e-mail adres en naam

Gdrive:  Back-up van een Website

verwerkingsovereenkomst: 

klik hier om naar de verwerkingsovereenkomst van Google GSuite te gaan

Categorie: verwerker (processor)

Naam en jurisdictie: Synology C2 Frankfurt

Doel: Back-up

welke gegevens: versleutelde Back-up van de persoonsgegevens

verwerkingsovereenkomst:

For our C2 Backup service, Synology does not process any of the data that is stored, we only provide storage services that are located entirely within the EU. Synology adheres to GDPR, but a DPA is not required in this case because your company does not send data to Synology for processing or performance of any service or contract for your customers or employees.

Categorie:  Verwerker (processor)

Naam en jurisdictie: iThemes en HackRepair.com

Doel: Netwerk- en informatie beveiliging

welke gegevens:

IP adres

verwerkingsovereenkomst: 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Diktio Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website staan cookies. Hieronder een overzicht:

Cookie: Polylang plug-in for WordPress (language preference)
Naam: pll_language
Functie: Functionele cookie
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies: GDPR WordPress Plugin
Name: gdpr
Function: Functional
Cookie expires after: 1 year

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diktio Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diktiosolutions.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diktio Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diktio Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diktiosolutions.eu